Conflictbemiddeling

Voor het goed functioneren van een school is het noodzakelijk dat teams prettig samenwerken. Een team bepaalt immers de sfeer en het leerklimaat op school. Het is daarom van belang dat als er conflicten (dreigen te) ontstaan binnen teams daar aandacht voor is. Conflictbemiddelaars Francien Knorringa en Margreet Reijntjes begeleiden onderwijspersoneel naar een oplossing bij een geschil of een vastgelopen samenwerking. Ze richten zich met name op de fase vóór mediaton.

'Als een team goed functioneert, komen de positieve gevolgen daarvan vanzelf bij de leerlingen terecht'

In aanpak met de school stellen ze een aanpak voor die op korte termijn verlichting biedt, maar ook gericht is op een betere samenwerking in de toekomst. Globaal ziet een bemiddelingstraject er als volgt uit:

  • Intakegesprek met opdrachtgever
  • Individuele gesprekken met betrokkenen
  • Diverse gesprekken in wisselende samenstelling
  • Indien gewenst een teambrede bijeenkomst voor het maken van samenwerkingsafspraken
 

Margreet Reijntjes

Margreet (1966) is een bevlogen conflictbemiddelaar (MfNgecertificeert) en in staat partijen op een heldere, doortastende maar ook milde manier naar oplossingen te laten zoeken. Als jurist en interviewer weet zij als geen ander dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten. Door goed te luisteren en door te vragen zorgt zij ervoor dat iedereen zich gehoord voelt.

Francien Knorringa

Francien (1965) is een enthousiaste en empathische conflictbemiddelaar (MfN gecertificeerd) die bewezen heeft beweging te krijgen in de meest complexe geschillen. Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam begaf zij zich sinds 1991 op het pad van media, journalistiek en communicatie. De opgedane kennis over gespreksvoering past ze nu toe als conflictbemiddelaar.

Voor meer informatie neem contact op met Nul18.
Gesprekken worden altijd in vertrouwen gevoerd.

 
Scroll naar boven