Ilona van Schie

Voorkom interpunctieproblemen en circulair gedrag. En maak geen karikatuur van de ander, maar toon begrip en mildheid. Dat is wat Steven Pont je met droge humor, kort en krachtig bijbrengt in een half uur.