Privacy verklaring

Via de website www.nul18.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mogelijk misbruik, neem dan contact met ons op via info@nul18.nl.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website of door het invullen van uw gegevens laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de (persoons)gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Informatievoorziening
  • Contact met u opnemen

Contactformulieren
Wanneer u via onze website informatie of een demo aanvraagt, dan sturen wij u die automatisch toe naar het door u opgegeven e-mailadres.
Na ontvangst van deze mail kunt u enkele e-mails verwachten die aanvullende informatie bieden en waarin wij vragen of de informatie naar wens was.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, via e-mail of social media op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Social media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2021.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Nul18

info@nul18.nl