Er zit systeem in…!

27.50

Categorie:

Wanneer je met mensen werkt is het belangrijk om ze niet alleen als individu te zien, maar ook als een onderdeel van een groter sociaal systeem. Juist dit sociale systeem schrijft (gewild, maar ook vaak ongewild) vaak bepaald gedrag voor. Kortom, je kunt een mens nooit los zien van de invloeden van de omgeving, want ook daar ‘zit systeem in…!’. Dit boek is te bestellen via www.systeemtheorie.nl. In het boek wordt een model uitgewerkt dat ruimte biedt aan de belangrijkste systeemtheoretische principes. Het wordt door bijvoorbeeld (jeugd)hulpverleners, kinderartsen en mediators gelezen als een eerste basis om zich het systeemtheoretisch denken eigen te maken. Een bijhorende cursus hoor overigens tot de mogelijkheden.