Kinderopvang

Nul18 biedt voor de kinderopvang een online programma dat de pedagogische kennis in minder dan 10 minuten per week op peil houdt. Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden ontvangen wekelijks een inspirerend college waarin op een praktische manier kennis wordt gedeeld.

Met onze colleges willen we een waardevolle bijdrage leveren aan het pedagogisch klimaat binnen de kinderopvang. Elke maand behandelen we een nieuw thema. Onderwerpen die binnen de kinderopvang aan bod komen zijn bijvoorbeeld interactievaardigheden, hechting en leren en spelen.

user-profile

Voor wie

Het programma is gemaakt voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, maar is ook toegankelijk voor ondersteunend personeel. Ook zij hebben immers invloed op de ontwikkeling van de kinderen binnen de kinderopvang. Bovendien is er één keer in de maand voor de ouders een samenvattend college over hetzelfde onderwerp beschikbaar. Zo krijgt iedereen rondom het kind een gemeenschappelijk vocabulaire en krijgt de pedagogiek de aandacht die het verdient.

books

Eigen bibliotheek

Elke maand behandelen we een nieuw pedagogisch thema, zoals bijvoorbeeld interactievaardigheden bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Het gaat om één college per werkweek. Op die manier bouw je aan een eigen ‘bibliotheek’ van pedagogische kenniscolleges. Op jaarbasis behandelen we in totaal 30 colleges. De colleges blijven in de bibliotheek beschikbaar om terug te kijken of nieuwe medewerkers snel pedagogisch up-to-date te brengen.

teamwork

Samen leren

Pedagogisch medewerkers die individueel of in kleine groepen congressen bezoeken of een cursus volgen werken vaak met succes aan hun individuele professionaliteit. Maar door als groep kennis op te doen ontstaat er een groei in de gemeenschappelijke professionaliteit, die ieders individuele professionalisering verder aanvult en complementeert! Samen werken aan de kwaliteit zorgt er daarnaast voor dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen.

alarm-clock

Minder dan 10 min.

De werkdruk in de kinderopvang is hoog. De groepen zijn groot en naast het werken op de groep zijn er nog tal van andere werkzaamheden. Het aandeel administratief en niet-groepsgebonden werk wordt steeds groter.
Door de hoge werkdruk is de tijd voor persoonlijke ontwikkeling beperkt. Met de colleges van Nul18 houden we in minder dan 10 minuten per week de pedagogische kennis binnen de kinderopvang op peil.

Steven Pont

Steven Pont is – buiten een aantal gastoptredens van andere experts – schrijver en presentator van dit programma. Hij is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken rond allerlei pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij zijn eigen rubriek in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu.

De_Opvoeders_-_Steven_Pont2